Назив пројекта: Повезивањe Регистра НОКС са Europass online платформом/ERASMUS EQF IBA

Период реализације: 2022 – 2023.

Донатор:  Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / ERASMUS +

Циљ пројекта:  У складу са стратешким оквиром дефинисаним у Стратегији развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године и опредељењем Републике Србије за придруживањем Европској унији, основни циљ овог пројекта је даље унапређивање транспаретности и упоредивости система квалификација на националном и међународном нивоу као и подстицање дијалога и развоја социјалног партнерства у области образовања.

У оквиру овог пројекта реализоваће се активности у циљу повезивања Регистра НОКС са Еуропасс онлине платформом као што су:  наставак уноса података о квалификацијама у Регистар НОКС на српском и енглеском језику, креирање техничких решења за повезивање Регистра НОКС са Еуропасс онлине платформом и промоција НОКС и ЕОК, односно подстицање њихове примене од стране социјалних партнера.

Повезивањем Регистра НОКС са Еуропасс онлине платформом биће осигурана транспаретност и упоредивост система квалификација на националном и међународном нивоу. То ће допринети грађењу поверења између националних система квалификација различитих земаља Европе као што ће допринети и квалитетнијем информисању о могућностима наставка школовања и мобилности кроз систем образовања и систем тржишта рада у различитим замљама.

Реализација овог пројекта подржаће и употребу Европског оквира квалификација од стране релевантних социјалних партнера као што су: Привредна комора Србије, Национална служба запошљавања и друге агенције за запошљавање, тела за осигурање квалитета, установе образовања (школе и универзитети) и друге јавне и приватне установе заинтересоване за упоређивање квалификација и транспарентност и упоредивост  исхода учења.