НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
19. априла 2021. 12:04

УСКОРО ПОЧИЊЕ ПИЛОТИРАЊЕ ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Пилотирање поступка признавања претходног учења почеће у мају, а након што буде уведен у систем, овај поступак омогућиће стицање квалификације и онима који су знања и вештине стекли ван образовног система, кроз радно или животно искуство – најављено је на радионици одржаној на Палићу, на којој су представљене припреме за пилотирање које су до сада спроведене уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“.

Након више од годину дана припрема које су обухватиле развој правилника, припрему процедура, програма, инструмената за оцењивање и неопходне документације, обуке, припрему елабората за акредитацију – све је спремно за најважнији корак: избор кандидата и проверу како предложена решења функционишу у пракси.

-На основу Закона о Националном оквиру квалификација који је усвојен 2018. године, основали смо Агенцију за квалификације, Савет за национални оквир квалификација и секторска већа, али оно што је веома важно су подзаконска акта, правилници и методологије – документа која су развијена уз подршку Пројекта, а која нам помажу да умрежимо свет рада са системом образовања. Циљ је да обезбедимо много бржи трансфер ка свету рада и социјалном укључивању за оне људе који су годинама радили и много научили, али за то немају одговарајуће сертификате – рекла је на конференцији за новинаре, организованој у оквиру радионице, проф. др Габријела Грујић, помоћница министра просвете за дуално образовање и васпитање.

У пилотирању поступка признавања претходног учења учествоваће 22 средње стручне школе, а први кандидати биће одрасли који су до сада, без сертификата радили као армирачи, зидари, руковаоци грађевинском механизацијом, тесари, пекари, месари, кувари, столари и модни кројачи. Ових девет квалификација Министарство просвете, науке и технолошког развоја изабрало је у сарадњи са Националном службом за запошљавање, јер подаци указују да највећи број незапослених без квалификација има управо ова радна искуства, а да на тржишту рада постоји потреба за квалификованим кадровима у овим областима.

-2020. године Србија је свој Национални оквир квалификација (НОКС) повезала са Европским оквиром квалификација и сада смо део европског тржишта рада које ће у наредном периоду бити у великој експанзији. Брзина трансфера знања је оно што је најважије, а ми се трудимо да добро промишљамо и брзо имплементирамо нове иницијативе и решења како бисмо унапредили образовање, и на тај начин допринели економском развоју Србије – истакла је проф. др Габријела Грујић.

Поступак почиње када неко ко је годинама радио одређени посао, пожели да знање стечено на тај начин провери и сертификује. Искључиво у школи, која  има одобрење за спровођење поступка признавања претходног учења, такво лице добиће најпре детаљне информације о самој процедури, а затим, уколико одлучи да уђе у поступак, и подршку – саветовање и вођење кроз самопроцену и помоћ за израду портфолија (досијеа са прикупљеним доказима о претходном учењу). На основу тих докумената, школа ће припремити извештај о кандидату са планом процене (оцењивања претходног учења), организовати  испит за за процену исхода учења и компетенција кандидата и издати јавну исправу – сертификат о стеченој квалификацији или уверење о стеченим компетенцијама (делу квалификације) које је кандидат на испиту потврдио. Цео поступак, од пријаве кандидата до издавања сертификата, требало би да траје највише 3 месеца.

-На тај начин обезбедићемо бржи трансфер ка свету рада, социјално укључивање, виши ниво самопоуздања и самопоштовања – закључила је проф. др Габријела Грујић.

Квалификације стечене кроз радно искуство, а потврђене кроз поступак признавања претходног учења на тржишту рада биће потпуно једнаке квалификацији стеченој кроз образовни систем. Да би то било било могуће, компетенције које се признају морају да буду усклађене са стандардом квалификација.

-Стандарди су основ за признавање претходног учења, јер омогућавају упоредивост квалификација стечених на различите начине, а Агенција за квалификације је прошле године усвојила 32 стандарда – рекао је директор Агенције, проф. др Часлав Митровић.

Велику подршку пилот-школама у припреми програма и инструмената за оцењивање кандидата пружили су и стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања.

-Признавање претходног учења је карика која је недостајала и овим смо заокружили доуниверзитетско стручно образовање. Завод ће наставити да пружа подршку кроз развој инструмената за оцењивање и обуке за оцењиваче и школе које ће спроводити поступак признавања претходног учења – истакао је Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих.

 

Интересовање и појединаца и послодаваца већ постоји, закључено је на радионици, јер су до пилот-школа већ почели да стижу упити заинтересованих.

 

-Политехничка школа биће, надамо се, регионални центар за признавање претходног учења за занимања из области геодезије и грађевинарства која су обухваћена програмом. Ова занимања су дефицинатарна и за њих постоје велико интересовање – рекао је Исо Планић, директор Политехничке школе.

Пилотирање поступка признавања претходног учења Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Након што се предложена решења, кроз пилотирање провере у пракси, поступак признавања претходног учења требало би да постане процедура кроз коју ће средње стручне школе, верификоване за поступак признавања претходног учења моћи да проверавају и потврђују квалификације на ИИ, ИИИ и В нивоу Националног оквира квалификација Србије (НОКС).

-Пилотирањем признавања претходног учења улазимо у завршну фазу пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“. Иако највидљивија, ово је само једна од пројектних активности реализованих до сада. Уз подршку пројекта почела је примена системског решења које налаже да све нове квалификације које улазе у НОКС морају да имају стандард квалификације којим се јасно дефинишу знања, вештине и способности неопходне за стицање квалификације, а развија се и Регистар квалификација – електронска платформа која ће омогућити увид у све националне квалификације и путање за њихово стицање. Србија је развојно поставила своје стратегије, а Европска унија је то препознала и спремно подржала такве иницијативе – закључио је Елидо Бандељ, вођа пројектног тима.

Радионици су присуствовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Агенције за квалификације, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и пилот школа.

 

Metodologija za proveru stručnih kompetencija

Metodologija za razvoj programa obuke zasnovanih na standardima kvalifikacija

Ocenjivanje, armirač-betonirac

Predlog rešenja za dokumentaciju u postupku PPU

Razvoj programa obuke zasnovanih na standardima kvalifikacija

Standard kvalifikacije i standard zanimanja u kontekstu JPOA i PPU