Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor društvenih nauka, novinarstva i informisanja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor zdravstva i socijalne zaštite

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-obrazovanja-i-vaspitanja

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-ostalih-usluga

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor poslovne administracije

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor prirodnih nauka, matematike i statistike

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta

Odluka-o-osnivanju-Sektorskog-veća-za-sektor-trgovine-ugostiteljstva-i-turizma

Odluka o osnivanju Sektorskog veća za sektor umetnost i humanizam (humanističke nauke)