О Агенцији

Законом о НОКС-у биће предвиђено оснивање посебне Агенције за квалификације, чији ће циљ бити осигурање квалитета на свим нивоима развоја и имплементације Националног оквира квалификација у Србији (НОКС).

Такође, ради обезбеђивања ефикасног и синхронизованог система развоја и имплементације НОКС-а и примене принципа партнерства у развоју НОКС-а, биће основана посебна тела и институције. За управљање системом биће задужено репрезентативно тело – Савет за НОКС, кога ће чинити представници релевантних заинтересованих страна.

Надлежности Агенције за квалификације биле би широког спектра, од координације и подршке Савета за НОКС, преко сарадње са одговарајућим међународним телима и институцијама и повезивања НОКС-а са Европским оквиром квалификација, до координације и подршке секторким већима и подршке развоју стандарда квалификација. Агенција за квалификације пружала би и подршку успостављању и одржавању регистра НОКС-а.