НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
27. јуна 2017. 09:06

Конференција „Национални оквир квалификација у Србији – од развоја до имплементације; организацијом до бољих квалификација”

 

Конференција под називом Национални оквир квалификација у Србији – од развоја до имплементације; организацијом до бољих квалификација („NQF Serbia – From development to implementation; getting organized for better qualifications”) одржана је 27. јуна 2017. године у хотелу „Метропол”.

Организатор Конференције била је Европска фондација за обуку – ЕТФ (European Training Foundation – NQF), у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство).

Поред представника ЕТФ-a за примену НОК-а у Србији, господина Шона Мендеза (Shawn Mendes), регионалног менаџера ЕТФ-а за Србију и госпође Мирјам де Јонг (Mirjam de Jong), специјалисте за развој система квалификација  и Министарства, Конференцији су присуствовали представници ЕУ делегације и господин Штефен Худолин (Steffen Hudolin), шеф II сектора операција ЕУ делегације као и више од шездесет учесника из различитих партнерских институција, и то: представници министарстава, стручњаци за НОК, чланови савета за стручно образовање и образовање одраслих, представници Завода за унапређивање образовања и васпитања, представници КОНУС-а и СКАС-а, Националног савета за високо образовање, социјални партнери (представници послодаваца и синдиката), Националне службе за запошљавање, представници привредних комора, као и  представници других међународних организација.

Тема Конференције стратешки се односила на будућу бољу организованост и повезивање свих субјеката друштва за бољу квалификацију.

Као менаџер за Србију, Шон Мендез изразио је спремност ЕТФ да и у наредном периоду пружи подршку Министарству за успостављање и имплементацију НОК-а у Србији, а у циљу повезивања Србије са другим земљама света које примењују свој национални оквир квалификација, како би Србија могла да размењује искуства и сугестије са тим земљама и тиме била укључена у европски систем квалификација. У последњим годинама Србија има економски раст и у складу са тим, ЕТФ је спреман да помогне Србији да се успешно успостави НОК.

Штефен Худолин је исказао задовољство због организовања Конференције на којој ће сви субјекти заједно утврдити будућу визију развоја НОК-а у Србији у настојању да се отклони несклад између понуде и потражње тржишта, односно да се усклади стечена квалификација са стратешким приоритетима земље.

Мирјам де Јонг је нагласила да је НОК важан али не и довољан предузетнички пут за решавање запошљивости становништва, већ је неопходна реформа образовања која ће створити адекватне услове за примену НОК-а.

У име Министарства, Конференцију је отворила и присутне поздравила проф. др Весна Мандић, помоћник министра у Сектору за развој и високо образовање. Она је изразла захвалност Европској фондацији за обуку (ЕТF) за стратешко партнерство које доприноси остваривању функционалних услова за развој Националног оквира квалификација у Србији. Имајући у виду таква настојања, као и транспарентност и кооперативност Србије за сваку иновативност, Министарство је прихватило сарадњу са ЕТФ-ом, са жељом за модернизацијом и унапређивањем квалификација у Србији и побољшањем запошљивости. Такође,  у складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године, будући концепт образовања као национални приоритет предвиђа систем квалификација који ће бити и тржишно флексибилан и релевантан.

У уводном делу конференције, проф. др Мандић представила је своју презентацију Национални оквир квалификација у Србији и указала на значај успостављања јединственог – интегралног оквира квалификација, којим ће бити обухваћени сви нивои и врсте квалификација, без обзира на начин стицања (формално и неформално образовање), односно информално учење и животно доба у којем се оно стиче, и истакла:

„Национални оквир квалификација важан је не само за нас, који се бавимо образовањем, већ је значајан за послодавце и тржиште, што ће, свакако, дати значајне ефекте за бржу и бољу запошљивост и развој  Републике Србије у целини. Зато желимо да национални оквир квалификација сви заједно имплементирамо у сва подручја рада и да, као социјални партнери, допринесемо реализацији Програма економских реформи 2017-2019. године, изради профила сектора и управљању секторских већа, повезивању НОКС-а са ЕОК, припреми Закона о НОКС-у, као и решавању и уређењу политике запошљавања, посебно младих. Очекујемо да та сарадња буде партнерска, успешна и транспарентна, што ће омогућити да Србија постане равноправна чланица европског друштва у области развоја квалификација.

У Србији је ангажован велики број експерата за развој НОК-а, уз подршку фондова ИПА 07 – који се односи на модернизацију система стручног образовања у Србији, ИПА 08 – подршка за осигурање квалитета у оквиру националног система за оцењивање основног и средњег образовања и ИПА 12 – оснаживање капацитета система ССО за побољшање квалитета.

Имајући у виду велики проценат незапослености у Србији, несклад између тржишта и потражње, нефункционалних квалификација и занимања, неопходно је да буде успостављен такав национални систем  квалификација који ће допринети економском и привредном јачању државе и допринети смањењу незапослености.

Као пример оснаживања социјалних партнерства, биће формирана Међуминистарска рада група (ММРГ), у чији ће састав, поред Министарства, бити укључено 21 институција које ће доприносити развоју и унапређивању квалификација и њиховом повезивању са тржиштем и послодавцима и отпочео је поступак потписивања решења. Институционални оквир подразумеваће: стратешко управљање развојем и имплементацијом НОКС-а (Савет за НОКС) и осигурањем квалитета (агенције за квалификацију и секторска већа),  односно биће формирана стручна и саветодавна тела чија ће функција бити дефинисање потреба и квалификација на тржишту рада“ –закључила је професорка Мандић.

У другом делу Конференције, за све учеснике организоване су радионице у 4 радне групе на следеће теме:

  • Радионица “Законодавство“,
  • Радионица “Учешће главних акера“
  • Радионица “Институције“ и
  • Радионица “Осигурање квалитета“.

Учесници радионица анализирали су досадашња постигнућа у назначеним областима и сегментима, при чему су утврђени приоритети, дефинисан ходограм будућих поступања за сваку област и пленарно сумирани закључци сваке групе.

Општи закључак Конференције односио се на спремност свих институционалних субјеката да допринесу унапређивању квалификација и тиме буду имплементирани у развој и успостављање НОК-а. Оснажено социјално партнерство надлежних установа допринеће унапређивању развоја душтва и тржишта у целини, што ће омогућити да Република Србија постане равноправна чланица европског друштва у овој области.

У складу са тим, за функционално успостављање НОК-а биће утврђени приоритети и носиоци активности који ће бити садржани у Акционом плану, а Министарство ће, кроз рад ММРГ, остварити социјални дијалог са релевантним субјектима, донети финансијски и правни оквир деловања и мапирати активну партиципацију са надлежним републичким и локалним институцијама.

Ради успостављања интерне и екстерне транспарентности и информисања сачињен је сајт за НОКС (двојезично: српски – ћирилица и латиница и енглески), тако да ће на нивоу државе и на међународном нивоу свим заинтересованим институцијама и субјектима бити доступне информације које се односе на успостављање и функционисање НОК-а у Србији.

 

 линк: https://www.etfqual.eu/