НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
14. новембра 2023. 11:11

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Канцеларијом за дуално образовање и Национални оквир квалификација упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за  чланство у  Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 14. до 24. новембра 2023. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу  javni.poziv@minljmpdd.gov.rs  сa нaпoмeнoм:  “Кандидатура за чланство у Савету за НОКС“.  

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената: