НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
12. децембра 2019. 07:12

НА КОРАК ДО ЦИЉА – У БРИСЕЛУ ПРЕДСТАВЉЕН ПРВИ ИЗВЕШТАЈ (STATE OF PLAY) О ПОВЕЗИВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ СА ЕВРОПСКИМ ОКВИРОМ КВАЛИФИКАЦИЈА

Први извештај (State of play) о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација представљен је на 51. састанку Саветодавне групе за ЕОК (EQF AG) који је одржан 4. и 5. новембра 2019. године у Бриселу. Четворочлану делегацију Србије чинили су представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације.

Члановима Саветодавне групе наша делегација представила је начин на који је Србија ускладила своје нивое квалификација са ЕОК-ом и како је обезбедила испуњеност процедура и критеријума које је поставила Европска комисија, у оквиру методолошких смерница за спровођење процеса упоређивања и повезивања националних оквира са ЕОК-ом.

Према раније сачињеном плану активности, Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Србије са Европским оквиром квалификација Саветодавној групи (EQF AG) биће представљен у фебруару 2020. године. Посао се, међутим, ту не заваршава, јер након повезивања, следи читав низ активности које ће омогућити да сви позитивни ефекти овог процеса стигну до најшире јавности. State of play Referencing Report Serbia