Позиција: Консултант за правно-нормативне послове

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација добила је донацију Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) за реализацију пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” за период од 2. децембра 2022. до 30. септембра 2026. године, а део средстава опредељен је за ангажовање консултанта за правно-нормативне послове – припрему предлога законских, подзаконских и других аката.

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација упућује позив консултантима/организацијама за достављање Изјаве о заинтересованости за имплементацију активности предвиђених у оквиру Пројекта.

Детаљи позива и описи послова налазе се у оквиру следећих докумената:

Рок за достављање Изјаве о заинтересованости је уторак, 11. април 2023. године до 15.30 часова.

На основу искуства понуђача консултантских услуга и квалификација релевантних за реализацију задатка, описаним у Изјави о заинтересованости, Канцеларија ће утврдити листу понуђача консултанских услуга који улазе у ужи избор и изабрати понуђача консултантских услуга са најприкладнијим квалификацијама и референцама. Одабрани понуђач консултантских услуга биће позван да достави техничку и финансијску понуду.