НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
9. фебруара 2023. 11:02

Одржана прва седница Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије у новом сазиву

Прва седница Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије у новом сазиву одржана је 30. јануара 2023. године у Палати Србије. На предлог надлежних институција, а у складу са Законом о НОКС-у Влада је именовала нове чланове Савета на период од четири године.

За чланове Савета за Национални оквир квалификација Републике Србије именовани су:

 1. проф. др Габријела Грујић, вршилац дужности Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација, на предлог Министарства просвете;
 2. Драгица Ивановић, виши саветник, шеф Одсека за активну политику запошљавања у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
 3. Мишела Николић, посебни саветник министра привреде, на предлог Министарства привреде;
 4. Снежана Жугић, вршилац дужности помоћника министра туризма и омладине, на предлог Министарства туризма и омладине;
 5. Ивана Савићевић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе;
 6. др Небојша Јокић, виши саветник у Сектору за организацију здравствене службе у Министарству здравља, на предлог Министарства здравља;
 7. Биљана Кашерић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за за образовање, на предлог Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
 8. Ивана Бороја, просветни инспектор, на предлог Покрајинског секретаријата за високо образовање научноистраживачку делатност;
 9. Пелт Илона, вршилац дужности помоћника покрајинског секретаријата за привреду и туризам, на предлог Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
 10. Илија Кнежевић, начелник Одељења за образовање и обуке у Националној служби за запошљавање, на предлог Националне службе за запошљавање;
 11.   Александра Милићевић, виши саветник за развој образовања, Служба за дуално образовање и образовне политике у Привредној комори Србије, на предлог Привредне коморе Србије;
 1. Ана Стојановић, руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике у Привредној комори Србије;
 2. проф. др Милена Драгићевић Шешић, редовни професор, Универзитет уметности у Београду, на предлог Конференције универзитета;
 3. проф. др Никола Јорговановић, редовни професор, Универзитет у Новом Саду, на предлог Конференције универзитета;
 4. проф. др Владимир Џамић, редовни професор, Алфа БК Универзитет у Београду, на предлог Конференције универзитета;
 5. проф. др Слободан Живкуцин, директор Високе школе струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Нови Сад, на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа;
 6. проф. др Светлана Карић, потпредседник Конференције академија струковних студија и високих школа Србије, на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа;
 7. Југослав Богдановић, директор Хемијско-прехрамбене и текстилне школе „Урош Предић”, Зрењанин, на предлог Заједница стручних школа;
 8. Бранко Суботић, директор Електротехничке школе „Никола Тесла”, Београд, на предлог Заједница стручних школа;
 9. Маријана Исаковић, директор Шабачке гимназије, на предлог Заједнице гимназија;
 10. мр Иван Ковачевић, генерални директор „Ђуро Салај” АД, на предлог Социјално-економског савета Републике Србије
 11. проф. др Александар Дамњановић,  ванредни професор на Пословном и правном факултету Универзитета Унион у Београду, на предлог Социјално-економског савета Републике Србије;
 12. Милош Миљковић, извршни секретар УГС „Независност”, на предлог Социјално-економског савета Републике Србије;
 13. Зоран Савић, председник синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије, на предлог Социјално-економског савета Републике Србије;
 14. Наташа Вучковић, Фондација „Центар за демократију”, на предлог Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Савет ће, како је Законом предвиђено, предлагати стандарде квалификација за све нивое НОКС-а, предлагати оснивање секторских већа за одређени сектор делатности, пратити и давати препоруке за унапређивање њиховог рада, давати мишљење о препорукама секторских већа око уписне политике у средње школе и на високошколске установе, давати препоруке о побољшањима у повезивању образовања и потреба тржишта рада, и препоруке о процесу планирања и развоја људских потенцијала у складу са стратешким документима, давати мишљење на стандарде за самовредновање и спољашњу проверу квалитета рада ЈПОА и обављати друге послове из своје надлежности.

Седницу Савета отворила је проф. др Габријела Грујић, директорка Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација.

Седници Савета присуствовали су и представници Агенције за квалификације, који су  образложили иницијативе за развој и усвајање стандарда квалификација које су поднете у претходном периоду. Предлози стандарда квалификација израђени су на основу интензивних истраживања потреба тржишта рада које су спровела секторска већа, а већина квалификација осавремењена је у складу са потребама послодаваца, развоја технологија или потребама регулисаних професија, као што је случај са квалификацијом Авио-техничар. Након краће дискусије Савет је усвојио предлог девет стандарда квалификација из области уметности и хуманизма, осталих услуга, инжењерства, прераде хране, мехатронике, аутоматике и електронике, здравства и саобраћајног инжењерства.

На седници су представљени планови и активности које се од Савета очекују у наредном периоду на стратешком нивоу.

Затварајући седницу, проф. др Габријела Грујић представила је делокруг рада Канцеларије за дуално образовање и НОКС, нагласивши да је важан заједнички задатак Канцеларије и Савета умрежавање и интеграција рада свих релевантних институција у циљу израде нових стандарда квалификација на свим нивоима.