НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
29. јула 2022. 07:07

Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије

Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 28. јула до 04. августа 2022. године.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу sek.scd@minljmpdd.gov.rs сa нaпoмeнoм: “Кандидатура за чланство у Савету за НОКС“.

Потребни обрасци, као и додатне информације за њихово попуњавање налазе се у оквиру следећих докумената:

Јавни позив

Анекс 1 – Пријавни формулар

Анекс 2- Образац о реализованим пројектима

Aнекс 3 – Образац о објављеним публикацијама

Europass образац CV

Листа поднетих пријава

Листа одбачених пријава

Ранг листа

Предлог представника ОЦД