НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
9. новембра 2020. 14:11

Оснаживање секторских већа – један од приоритета у успостављању НОКС-а; Одржана обука за чланове секторских већа

Једнодневном обуком за чланове Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите, која је одржана у Београду 6. новембра 2020. године, завршен је још један круг обука за чланове свих 12 секторских већа. Обуке представљању наставак активности започетих у јануару ове године и организоване су са циљем да се секторским већима пружи неопходна подршка, како би се она оснажила за ефикасан рад у наредном периоду.
Стручњаци пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације мапирали су области у којима је подршка секторским већима најпотребнија, а рад су конципирали и организовали у складу са актуелном ситуацијом. Обука је обухватила две тематске целине значајне за рад секторских већа. У окивиру прве, посвећене профилима сектора, учесници су са стручњацима Пројекта разговарали о значају профила сектора и потражњи и понуди секторских вештина, као оквирима и смерницама неопходним за доношење добрих и на подацима заснованих одлука о квалификацијама за којим на тржишту и у сиситему образовања постоји потреба. Друга целина била је усмерена на разматрање стандарда квалификација и његових кључних елемената – кроз примере су сагледавани подаци којима се описују квалификације, а који представљају основу за развој програма образовања/обучавања и на основу којих се процењује достигнутост исхода учења за одређену квалификацију.
Секторска већа су важна карика у успостављању националног оквира квалификација, па су активности у оквиру којих им се пружа неопходна подршка у раду један од приоритета за Министарство и Агенцију за квалификације. У оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“, подршка ће и у наредном периоду бити доступна секторским већима, у складу са планираним пројектним активностима.

 

 

Elementi SK, sektorska veća, novembar 2020.

Pristup u izradi profila sektora, sektorska veća, novembar 2020.