НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
7. фебруара 2020. 13:02

Oквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација

Као део процеса придруживања Европској унији и као један од циљева у националним  стратешким документима, на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација одржаног 4. и 5. фебруара 2020. године у Бриселу, усвојен је Извештај о повезивању Националног оквира квалификација Републике Србије (НОКС) са Европским оквиром квалификација (ЕОК), укључујући и додатни извештај о самопроцени НОКС-а у области високог образовања у односу на Оквир квалификација у Европском простору високог образовања (ОК-ЕПВО).   Извештај је сачињен у складу са критеријумима и процедурама које је поставила Саветодавна група за ЕОК, и представља резултат бројних стручно-консултативних састанака са националним и ЕУ партнерима, међу којима су и Миле Џелалија из Републике Хрватске и Eduard Staudecker из Републике Аустрије.

Делегацију Републике Србије на 52. састанку Саветодавне групе за Европски оквир квалификација чинили су државни секретар Анамарија Вичек и др Весна Фабиан из Министарства просвете науке и технолошког развоја као и национални експерти Татијана Глишић Милутиновић из Агенције за квалификације, проф. др Синиша Ђурашевић и Владимир Бојковић.

Усвајањем Извештаја о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом оквир квалификација Републике Србије повезан је са Европским оквиром квалификација што значи да је успостављена јасна и транспарентна веза између осам нивоа квалификација Републике Србије и осам нивоа квалификација Европског оквира квалификација.

Европски оквир квалификација креиран је из више разлога. Иако је његова основна сврха помоћ грађанима у учењу и развоју каријере, овај оквир такође подржава и друге актере у образовању, обучавању и запошљавању како би се побољшале политике и праксе. Као свеобухватан референтни оквир, ЕОК омогућава послодавцима да боље процене квалификације из других земаља, да боље разумеју ниво квалификација свих кандидата, да упореде њихове квалификације са националним квалификацијама, да боље разумеју релевантност ових квалификација. Уз помоћ ЕОК-а послодавци могу Европу сматрати јединственим подручјем квалификација. То смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања, вештина и компетенција и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада. Када је реч о ученицима и појединцима који желе да уче, Европски оквир квалификација им пружа лако доступан преглед квалификација и начина њиховог стицања.

Повезивање НОКС-а са ЕОК-ом подразумева и бојне изазове у наредном периоду. Посебне активности биће предузимане како би исправе о квалификацијама које стичу појединци поред информације о нивоу НОКС-а садржале  и податак о нивоу ЕОК-а. Такође европски нивои ће бити јасно назначени и у Бази квалификација, односно Регистру НОКС-а који се тренутно успоставаља како би квалификације биле транспарентније и упоредивије.

4th February Referencing Report Serbia

Преузми документ: Izveštaj o povezivanju NOKS-a sa EOK-om SRPSKI