НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
23. децембра 2019. 13:12

СТУДИЈСКА ПОСЕТА: ПОРТУГАЛСКИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА И МОДЕЛ ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

  1. новембар, 2019.

Крајем новембра 2019. године, група од шест учесника – представника Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Националног просветног савета и Агенције за квалификације, посетила је Лисабон, где се упознала са португалским системом образовања и посебно, националним оквиром квалификација и системом признавања претходног учења. Посета је била организована у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ који пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја за успостављање националног оквира квалификација.

Циљ посете био је да се учесници упознају са законодавним и институционалним аспектима националног оквира квалификација у једној од земаља чланица Европске уније, али и да се упознају са системом признавања претходног учења у Португалу, као примером добре праксе: да размене искуства са португалским колегама и стекну увид у сличности и разлике са концептом признавања претходног учења који ће у Србији бити пилотиран у току наредне године.

Првог дана студијске посете учесници су посетили Националну агенцију за квалификације и стручно образовање (ANQEP). Кроз детаљну презентацију најпре је била представљена улога Агенције у систему образовања и оспособљавања. Агенција је у надлежности два министарства – Министарства просвете и Министарства рада, а основни задатак јој је да координира имплементацију политика у области стручног образовања и обука младих и одраслих, и да управља Националним системом за признавање, потврђивање и сертификовање компетенција. У поподневном делу, како је и било предвиђено агендом посте, делегација из Србије упознала се са структурама и инструментима португалског оквира квалификација: детаљно им је био описан национални систем квалификација, систем за предвиђање потреба за квалификацијама, национални каталог квалификација, рад секторских већа и инструменти за осигурање квалитета.

Током другог дана у просторијама Националне агенције за квалификације и стручно образовање учесницима посете је представљен Квалифика програм (Qualifica program). Програм који је, према првим проценама, дао изузетне резултате реализује се од 2017. године. Заснован је на стратегији чији је циљ да се унапреди образовање одраслих, да се побољша квалификациона структура становништва и омогући боља запошљивост сваког појединца. Учесницима су детаљно представљене циљне групе, фазе интервенција у оквиру програма, начини на који се укључују и мотивишу социјални партнери и како се финансирају активности програма. Посебна пажња била је посвећена представљању Националног система за признавање, потрврђивање и сертификовање компетенција –  у оквиру којег су биле дате детаљне информације о методологији, евалуацији, праћењу и осигурању квалитета.

Интензиван рад заокружен је трећег дана посете када је делегација из Србије добила прилику да  види практичну примену представљеног модела. Најпре су посетили један од водећих центара за обуку младих и одраслих који је основан у сарадњи са социјалним партнерима – ЦEПРА (СЕPRA) професионални центар за обуке и сертификацију за стручњаке из аутомобилске индустрије. Током готово четрдесет година постојања овај центар се издвојио као кључна тачка за професионалне обуке у сектору ауто-индустрије са око 5000 полазника сваке године. Представници центра дали су детаљан преглед делатности којима се баве и услугама које пружају, са посебним освртом на улогу у систему образовања одраслих и активности које се реализује се у оквиру Квалифика програма кроз који се признају, валидирају и сертификују вештине стечене кроз животно и радно искуство.

Током другог дела дана организована је посета школи у Синтри, која се осим образовања младих специјализовала и за признавање претходног учења и обучавање одраслих полазника. Тим од седам стручњака-андрагога са великим ентузијазмом представио је своје активности – од улазних процена, саветовања и вођења кандидата, преко обука у потпуности прилагођених одраслим полазницима, до процеса признавања и сертификовања стечених знања и инструмената за осигурање квалитета.

Студијска посета омогућила је учесницима дубље разумевање пре свега разлика у образовним системима две земље и начинима на који су се успостављали национални оквири квалфикација. Посебно је значајно, међутим, било португалско искуство у развоју и успостављању система признавања претходног учења у смислу још једног сагледавања модела који се планира у Србији и усвајања добрих пракси које се могу применити у развоју новог концепта.

Студијско путовање било је организовано је у оквиру компоненте 3 пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Наредне активности обухватиће припреме за пилотирање процеса признавања претходног учења у Србији које би, према плану, требало да буде реализовано у првој половини 2020. године.