НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
3. септембра 2018. 10:09

Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији

Дана 30.08.2018. године, у Палати Србије одржана је Конференција о Националном оквиру квалификација у Србији, на којој је учествовало више од 70 учесника из редова различитих министарстава, релевантних институција у образовању, организација, различитих унија послодаваца, унија синдиката, Заједница стручних школа и гимназија, Конференција универзитета Србије, националне службе запошљавања, Републичког завода за статистику, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, као и из редова организација цивилног друштва.

Као специјални гости конференције присуствовали су: Жан-Лук Ош, Заменик амбасадора Швајцарске Конфедерације и Јована Михајловић, Руководилац националног програма за миграције и запошљавање младих, испред Швајцарске канцеларија за развој и сарадњу, Штефен Худолин, шеф II сектора операција Делегације Европске уније и Ирена Радиновић, Руководилац пројекта за образовање, II сектор операција, испред Делегације Европске уније у РС. Конференцију су посетили и представници Кабинета Председника Владе РС.

Радионичарски део Конференције о НОКС-у водили су посебни гости, експерти из Републике Хрватске, проф. др Миле Џелалија, професор Универзитета у Сплиту, експерт који је учествовао у ужој радној групи која се бавила израдом Европског квалификацијског оквира од 2006. године, а исте године је преузео вођење групе која се бавила развојем Хрватског квалификацијског оквира, признати међународни експерт у изради и успостављању оквира квалификација у многим земљама у Европи и свету и проф. др Ружица Бељо Лучић, професор Универзитета у Загребу, такође експерт који је дуги низ година ангажована на изради и успостављању ХКО, а такође је и председница Националног вијећа за развој људских потенцијала у Хрватској.

Конференција је отпочела поздравним обраћењем министра просвете, науке и технолошког развоја, који је подсетио све учеснике да је Законом о НОКС-у, који је усвојен у априлу ове године, Србија добила правни оквир да се уведе ред у област квалификација и да се сви нивои и врсте квалификација повежу са тржиштем рада. Господин Шарчевић је изјавио да је Министарство већ формирало Савет за НОКС, који је основан Одлуком Владе РС, а у фази је формирања Секторских већа за секторе који су предложени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а са којим је сагласан Кабинет Председника Владе Србије. Министар је овом приликом најавио да ће Агенција за квалификације бити основана до краја 2018. године и подвукао да у формирању свих тих тела министарство сарађује са Привредном комором Србије. Такође, у сва тела која ће бити формирана, а тичу се високог образовања, министар је подсетио да је укључена и привреда и послодавци.

Након министра, скупу се обратио господин Ош, Заменик амбасадора Швајцарске Конфедерације, који је у свом обраћању истакао важност повезивања образовања и запошљавања, што је, како је он рекао, важна тема и у Швајцарској и у Србији.

Представник Делегације Европске Уније у Србији, господин Худолин, подсетио је све присутне да Делегација ЕУ већ дужи период прати рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и то посебно успостављање Националног оквира квалификација и подвукао да је Закон о НОКС-у поставио визију система квалификација у Србији, који представља приоритетну структурну реформу, у складу са европским и националним стратешким документима.

Помоћник министра за високо образовање, господин Тубић, подсетио је све присутне на све досадашње постигнуте резултате по питању Националног оквира квалификација, и подвукао да, пројектом „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике у Републици Србији са фокусом на политику запошљавања и повећања запошљивости младих”, који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу, је министарство добило значајну подршку у развоју Националног оквира квалификација и секторских већа, као стратешком кораку за смањивање јаза у погледу вештина између потреба тржишта рада и исхода образовања.

Након г-дина Тубића,  реч је добила г-ђа Грујић, помоћник министра за дуално и предузетничко образовање и васпитање, која је у свом обраћању истакла да је имплементација НОКС-а један од стратешких приоритета Владе Србије. Г-ђа Грујић је у свом излагању и кроз презентацију подвукла да је Савет за НОКС већ основан, да ће Влада РС до краја 2018. године основати Агенцију за квалификације, као и 12 Секторских већа који су предложени на основу анализе тржишта. Помоћник за дуално и предузетнчко образовање и васпитање обавестила је окупљене на конференцији и да је, у складу са Законом о НОКС-у, министарство у процесу доношења правилника и свих подзаконских аката у области Националног оквира квалификација.

Након свих уводних обраћања, почео је радионичарски део конференције, када су реч преузели позвани експерти из Хрватске, који су позвали све учеснике конференције да оформе групе од 4, 5 учесника и да заједничким промишљањем изнесу своје мишљење о будућем саставу и финансирању будућих секторских већа. Наиме, експерти су у својим презентацијама истакли да је важно да се овом приликом чланови група критички осврну на Закон о НОКС-у и да је ово идеална прилика да сви присутни искажу своје мишљење, могуће неслагање са одредбама Закона, различито тумачење појединих ставова и чланова Закона и сл. Учесници конференције добили су радни материјал који је био издељен на три тематске целине, а то су биле: дефинисање улоге и задатака секторских већа, идентификација релевантних заинтересованих страна и организација за учешће у секторским већима и модели за финансирање секторских већа.

Конференцију је затворена завршним обраћањем експерата Џелалије и Бељо-Лучић, који су још једном су подвукли да је циљ радионице и уопште целог догађаја био упознати све окупљене са Законом о НОКС-у, али и могућим уређењима која су примењена у другим земљама. Стручњаци из Хрватске подсетили су и на чињеницу да и Законом о НОКС-у није све дефинисано и да поједина питања тек треба регулисати подзаконским актима, као и да рад секторских већа треба помно пратити, јер је њихова улога од изузетног значаја и за образовање и за тржиште рада.

Проф. др Габријела Грујић се потом, током своје завршне речи, захвалила свим учесницима на раду и уопште на узимању учешћа на овој конференцији.