НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
12. априла 2018. 10:04

Усвојен Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије

Скупштина Србије усвојила је 5. априла Закон о националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС).

 

Законом о НОКС-у се институционално уређује систем квалификација које се стичу кроз формално и неформално образовање. Њиме се омогућава лакша мобилност радне снаге и примена концепта целоживотног учења и дефинише институционални оквир за учешће привреде и света образовања у креирању квалификација. Република Србија добија Национални оквир квалификација, који је у потпуности усклађен са Европским оквиром квалификација.

 

Преузми документ: ЗАКОН О НАЦИОНАЛНОМ ОКВИРУ КВАЛИФИКАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ