НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
4. децембра 2017. 09:12

Српска делегација Министарства просвете, науке и технолошког развоја у посети Хрватској – Представницима делегације представљен Хрватски квалификацијски оквир

Делегација МПНТР, у периоду од 03.12. до 06. 12. 2017. године, била је у студијској посети Хрватској у оквиру пројекта „Европски оквир квалификација – Национална координациона тачка 2017“. Делегацију министарства чинили су: Љиљана Тодоровић, виши саветник за нормативне и правне послове у високом образовању, из Сектора за развој и високо образовање, Драгана Прелевић Доведан, руководилац Групе за Национални оквир квалификација, из Сектора за развој и високо образовање, Драган Маринчић, координатор за унапређивање средњег образовања и васпитања и образовање одраслих, из Сектора за средње образовање и васпитање и образовање одраслих и Ана Бркић Ђорђевић, сарадница на пројекту „Иницијатива за запошљавање младих“, из Сектора за развој и високо образовање.

Студијска посета делегације МПНТР отпочела је, како је и агендом планирано, посетом Конференцији Националног вијећа за развој људских потенцијала (НВРЉП), на тему: Прилика за квалитетну проведбу цјеловите реформе образовања. Програм Конференције трајао је од 9 до 17 часова, а могао би се угрубо поделити на две тематске целине:

  1. Целовита реформа образовања у Хрватској (на свим нивоима) уз примену Хрватског Квалификацијског Оквира (ХКО)
  2. Улагање у људски потенцијал – социјалне инвестиције

У оквиру прве тематске целине можемо истакнути да је било речи о хрватској Стратегији образовања, знаности и технологије и о Курикуларној реформи, затим о програму развоја струковног образовања и оспособљавања и о промени закона којима се уређује и осигурава квалитет и релевантност образовања и стицање квалификација на свим нивоима образовања. Окоснице дискусије друге целине биле су стратешки план развоја система вредновања и признавања претходног учења, Национални план за унапређење социјалне димензије у високом образовању и пројекат – „Европски социјални фонд и инвестиције у људски потенцијал“.

Током целодневне Конференције НВРЉП-а, наша делегација имала је прилике да чује еминентне стручњаке у области оквира квалификација не само у Хрватској, већ у целом региону. Нека од значајних имена која су држала предавања и презентације учесницима су: проф. др Ружица Бељо Лучић, проф. др Блаженка Дивјак, дипл. инг. Елидо Бандељ, дипл. инг. Јасмина Лукачевић, проф. др Бранка Рамљак, проф. Владо Прскало, мр Ана Тецилазић Горшић, др Мислав Балковић, проф. др Миле Џелалија, мр Сандра Безјак и други.

Предавања и дискусије на поменутој конференцији нарочито су српској делегацији биле од значаја за референцирање са Европским оквиром квалификација, нарочито имајући у виду Критеријум 3 који се тиче исхода учења, што подразумева и валидацију неформалног и инфомалног учења (ВНФИЛ). ВНФИЛ је била једна од главних тема у излагању господина Елида Бандеља који је показао на који начин је Словенија приступила тој проблематици. Др Мислав Балковић је такође говорио о валидацији неформалног и информалног учења, а и мр Хрвоје Шлезник, Државни секретар у Министарству знаности и образовања говорио је о Закону о образовању одраслих који покрива програме вредновања неформалног и информалног учења.

Током уторка, 5. децембра, делегација МПНТР је била током читавог дана у посети хрватском Министарству знаности и образовања. Програм тога дана трајао је такође од 9 до 17 часова, а састојао се од тема:

  • Законодавни и институционални оквир за развој и примену Хрватског квалификацијског оквира
  • Улога Агенције за знаност и високо образовање у осигуравању квалитета у високом образовању кроз примену ХКО-а
  • Примена ХКО-а у високом образовању – искуство високог училишта
  • Улога Агенције за струковно образовање и образовање одраслих у примени ХКО-а
  • Примена ХКО-а у струковном образовању

Предавачи који су се својим знањем и припремљеним презентацијама потрудили да представе српској делегацији све поменуте елементе ХКО-а били су: мр Ана Тецилазић Горшић, Елизабета Фортунато, Јуре Билоглав, Мартина Турковић, мр Сандра Безјак, Мирјана Гопић, проф. др Бруно Зелић, Тамара Худолин, Владо Прскало и Даворка Шмит.

Предавање г-ђе Сандре Безјак о осигуравању квалитета кроз примену ХКО-а, са посебним освртом на нивое ХКО-а које спадају у високо образовање, посебно је било значајно, нарочито узимајући у обзир Критеријум 5 и Критеријум 6 у процесу референцирања Националног оквира квалификација са Европским оквиром квалификација, тј. Усвајање од стране релевантних инситуција за осигурање квалитета.

У среду, 6. децембра, српска делегација се упутила ујутру око 8 часова у Свеучилипни рачунарски центар Свеучилишта у Загребу – СРЦЕ, где је стекла увид у информацијски систем Регистра ХКО-а, помоћу предавања др Огњена Орела. Након предавања господина Орела, др Мислав Балковић је образложио улогу Хрватске удруге послодаваца у раду Секторских већа.

Око 10 часова истог дана, делегација МПНТР се упутила, како је и агендом планирано, у Министарство рада и мировинскога сустава. Током ове кратке посете хрватском Министарству рада наша делегација била је у прилици да испита улогу рада и мировинскога сустава у примени ХКО-а, као и улогу Хрватскога завода за запошљавање у примени ХКО-а. Током презентације Хрватског завода за запошљавање, делегација МПНТР-а је имала увид у анкету стандарда занимања, што је било од великог значаја нашој делегацији У току разговора са представницима Министарства рада и мировинскога сустава, делегацији МПНТР предочено је да без осигуране успешне сарадње министарстава рада и просвете нема успешне имплементације и успешног успостављања Националног оквира квалификација, што нас враћа на Критеријум 1 референцирања Националног оквира квалификација са ЕОК-ом, а то је: Институције и интересне групе – улоге и одговорности, који подразумева да су надлежни органи власти јасно одредили и обавили одговорности и/или законске надлежности свих релевантних националних органа који учествују у процесу референцирања.