Позиција: Консултант за дуално образовање

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација добила је донацију Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ) за реализацију пројекта „Подршка реформи дуалног система средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” за период од 2. децембра 2022. до 30. септембра 2026. године, а део средстава опредељен је за ангажовање консултанта за дуално образовање који ће Kанцеларији пружити подршку за имплементацију активности на унапређивању квалитета дуалног образовања.

Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација упућује позив консултантима/организацијама за достављање Изјаве о заинтересованости за имплементацију активности предвиђених у оквиру Пројекта.

Детаљи позива и описи послова налазе се у оквиру следећих докумената:

Рок за достављање Изјаве о заинтересованости је четвртак, 13. април 2023. године до 15.30 часова.

Канцеларија ће извршити прелиминарну оцену понуђача консултантских услуга који су изразили заинтересованост и који испуњавају услове дефинисане у позиву за достављање изјава о заинтересованости и припремити листу понуђача који улазе у ужи избор. Понуђачима који уђу у ужи избор Канцеларија ће доставити Захтев за подношење техничке и финансијске понуде.