Одлука о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор здравства и социјалне заштите

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике

Одлука о оснивању Секторских већа за сектор образовања и васпитања

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор пословне администрације

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-трговине-угоститељства-и-туризма

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)