Одлука о оснивању Секторског већа за сектор друштвених наука, новинарства и информисања

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике

Одлука о оснивању Секторских већа за сектор образовања и васпитања

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор осталих услуга

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор природних наука, математике и статистике

Одлука о оснивању Секторског већа за сектор уметност и хуманизам (хуманистичке науке)

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-здравства-и-социјалне-заштите

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-индустријског-развоја

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-пољопривреде-производње-хране-шумарства-рибарства-и-ветерине

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-пословне-администрације

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-саобраћаја-и-услуга-транспорта

Одлука-о-оснивању-Секторског-већа-за-сектор-трговине-угоститељства-и-туризма