НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
24. априла 2020. 10:04

ЕБРД и Mинистарство просвете удружују снаге како би премостили јаз у стручном оспособљавању – Партнери ангажују приватни сектор да ускладе развој стручних вештина са потребама тржишта рада

ЕБРД и Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (у даљем тексту „МПНТР“) удружују снаге како би осигурали да ученици завршних година на стручним и високо-школским установама поседују вештине које захтева тржиште рада.

Неусклађеност стручних вештина – када радници имају мање или више или једноставно различит сет стручних вештина него што то захтевају послови – скупи су за послодавце, раднике и друштво уопште. Таква неусклађеност негативно утиче на конкурентност српске привреде, ограничава продуктивност и иновације, истовремено покрећући незапосленост и одлив мозгова, посебно међу младима.

На пример, највеће интересовање у Србији је за области као што су пословна администрација, здравство и право, док су званично регистрована, слободна радна места претежно у подсекторима производње, чиме је велика потражња за техничким и инжењерским вештинама незадовољена.

У оквиру ове сарадње, ЕБРД и Министарство просвете ангажоваће приватне компаније у развоју образовних политика и квалификационих стандарда како би се осигурало да млади стичу стручне вештине потребне послодавцима.

ЕБРД и Министарство просвете подржаће активности Секторских већа и радити на развоју програма дуалног образовања који комбинују праксу у приватним компанијама и обуку у стручним школама.

Министар Младен Шарчевић рекао је да: Унапређивање релевантности система образовања и његово прилагођавање поребама привреде, друштвеног и личног развоја један је од стратешких приоритета Владе Републике Србије. У претходном периоду учињени су значајни напори у том правцу. Посебно бих издвојио увођење дуалног образовања и васпитања као и оснивање Агенције за квалификације и 12 секторских већа као тела заснованих на социјалном парнерству. Закључивање споразума са ЕБРД пружа снажну подршку МПНТР у успостављању релевантног система квалификација који почива на осигурању квалитета и који је као такав у функцији боље комуникације образовања и тржишта рада. Подршка и заједничко деловање МПНТР и ЕБРД је јако важно, нарочито данас када је потребно брзо реаговати на бројне изазове данашњице, укључујући стабилизацију и унапређивање прилика у Републици Србији након пандемије КОВИД-19.

Жужана Харгитаи, Регионални директор ЕБРД-а за Западни Балкан и Србију, је рекла: „Наше партнерство има за циљ изградњу чврстих мостова између пословног света и центара за обуку, како би се ускладило пружање стручних вештина и стварних потреба предузећа. Ангажовање на секторском нивоу значи да ће директно учешће послодаваца и радника заједно са Владом РС и са центрима за обуку, обезбедити релевантност стручне обуке. Ово је посебно важно у периоду опоравка после КОВИД-а. “

Барбара Рамбусек, ЕБРД директор за родну и економску инклузију је додала: „Олакшавање ангажовања приватног сектора са креаторима политика је од пресудне важности за обликовање ефикасних вештина и политика људског капитала. Такође олакшава младима широм региона, прелаз из школе у посао, посебно у време кризе.“

ЕБРД је водећи инвеститор у Србији. Банка је до данас уложила више од 5,8 милијарди евра у 260 пројеката у земљи, подржавајући развој приватног сектора и прелазак на одрживу и зелену економију.