НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
23. децембра 2019. 14:12

НОК КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ПОВЕЗИВАЊЕ СВЕТА РАДА И СВЕТА ОБРАЗОВАЊА – НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Београд, 16. децембар 2019.

Национална конференција са међународним учешћем одржана је у Сава Центру у Београду 16. децембра 2019. године, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и пројекта Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији, а у партнерству са Агенцијом за квалификације. На конференцији су представљени различити аспекти када је реч о развоју и успостављању националног оквира квалификација, сумирани постигнути резултати и најављене активности за наредни период.

У оквиру поздравних обраћања високи званичници – министар просвете, науке и технолошког развоја господин Младен Шарчевића и  Њ.Е. Амбасадор и шеф Делегације Европске уније господин Сем Фабрици указали су на значај националног оквира квалификација, посебно у контексту сарадње Републике Србије и Европске уније, која у оквиру подршке за реформу образовања пружа подршку Србији и за успостављање функционалног НОК-а.

Са конкретним резултатима, тренутним активностима и планираним корацима учеснике су упознали уводничари: проф. др Габријела Грујић, помоћница министра за дуално образовање и васпитање говорила је о изазовима имплементације националног оквира квалификација, проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације представио је надлежности, активности и резултате постигнуте у првих годину дана рада Агенције, а господин Елидо Бандељ, вођа тима пројекта указао је на подршку која ће институцијама система бити пружена за развој Регистра НОКС-а, израду профила сектора, развој стандарда квалификација и развој концепта признавања претходног учења.

Други део конференције почео је видео-поруком представника Европске комисије, господина Коена Номдена који је учеснике упознао са циљевима и значајем Европског оквира квалификација за целоживотно учење. Стручњаци из Ирске, др Џон О’Конор, Аустрије, Волфганг Денк, и Летоније, Сармите Рутковска, представили су затим своја искуства и указали на добре праксе и изазове када је реч о успостављању функционалног националног оквира квалификација. Искуства ових земаља указују на бројне предности: боља транспарентност и могућност упоређивања и разумевања различитих националних образовних система; померање фокуса на исходе учења доноси помаке у квалитету образовних програма; укључивање послодаваца и социјалних партнера је кључно када је реч о релевантним квалификацијама, усклађеним са потребама тржишта рада.

На почетку поподневног рада учесницима је представљен Извештај о повезивању НОКС-а са ЕОК-ом, који је у новембру ове године прелиминарно био представљен члановима Саветодавне групе Европске комисије. Када коначна верзија Извештаја буде била усвојена, биће планиране и инициране наредне активности, у складу са процесом повезивања, указала је Татијана Глишић-Милутиновић, једна од аутора овог документа.

Завршни део конференције био је организован као панел дискусија у којој су о НОКС-у из свог угла говорили представници различитих институција и тела надлежних за имплементацију националног оквира квалификација: Министарства рада, Привредне коморе, високог образовања, секторских већа, Завода за унапређивање образовања и васпитања. НОКС је успостављен – наредну, подједнако важну, етапу чини развој свих његових делова и неопходна усклађивања и усаглашавања потреба различитих институција у систему. За разлику од других оквира који постављају границе, Национални оквир квалификација указује на могућности – за приступ образовању, за мобилност, за напредовање и професионални развој. Конкретне резултате овог великог и важног посла грађани ће имати прилику да виде већ у току наредне године, рекла је закључујући панел дискусију Весна Фабиан, руководилац Групе за дуално образовање и национални оквир квалификација у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Конференцији је присуствовало више од 200 учесника, представника државних институција, Савета, секторских већа, школа, организација цивилног друштва и међународних организација.

Кључна порука конференције је да НОКС представља важан механизам за идентификовање, креирање и разврставање квалификација, који обухвата све квалификације стечене кроз различите врсте образовања и обука и на једноставан и транспарентан начин омогућава њихово упоређивање. Његовим успостављањем Србија је направила велики корак ка повезивању света рада и света образовања. Ипак, још је много изазова на путу ка функционалном оквиру квалификација који је у пуној мери повезан са ЕОК-ом. Резултати постигнути у последњих годину дана и посвећеност институција активностима на развоју НОКС-а, међутим, дају разлога за оптимизам када је реч о ефикасној имплементацији свих предвиђених активности у наредном периоду.

 

Koen Nomden – video message NQF Conference Belgrade 16 December 2019_SR

20191216, Referencing

20191216, Projekat

20191216, NQF Latvia, prevod

20191216, NQF Austria, prevod

20191216, NQF Ireland, prevod

EC_December2019_srb(1)