Назив пројекта – Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији

Период реализације: 2019 – 2021.

Донатор: ЕУ ИПА14

Циљеви пројекта: Пројекат „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ пружа подршку Министарству просвете, науке и технолошког развoja за успостављање националног оквира квалификација, што ће допринети усклађивању понуде образовања и обука са потребама тржишта рада. Пројекат пружа подршку за рад новооснованој Агенцији за квалификације, подржава развој Регистра Националног оквира квалификација, развој профила сектора и стандарда квалификација, као и развој функционалног система признавања претходног учења.

Пројектне активности подељене су тако да воде остваривању три пројектна резултата.

Резултат 1 фокусира се на успостављање Регистра НОКС-а и на институционализацију социјалног партнерства. Активности обухватају и подршку у раду Агенцији за квалификације и подршку Министарству за израду правилника и других подзаконских аката.

У оквиру резултата 2 подршка се пружа за развој профила сектора и стандарда квалификација, укључујући и подршку за рад секторских већа. Задатак Пројекта је да развије методологију која ће омогућити развој профила сектора у свим секторима и да Агенцију за квалификације и секторска већа оспособи за примену те методологије. Активности су усмерене и на припрему Методологије за развој стандарда квалификација и њихово повезивање са стандардима занимања.

Постојећи Концепт признавања претходног учења биће анализиран као део активности које се реализују у оквиру резултата 3. На основу ове анализе биће припремљено и спроведено пилотирање система признавања претходног учења. Резултати пилотирања биће искоришћени за ревизију Концепта, а Пројекат ће пружити подршку систему за успостављање механизама за обезбеђење квалитета у процесу признавања претходног учења.

Пројекат је почео са радом у фебруару 2019. године и трајаће до фебруара 2021. године, што би требало да омогући довољно времена за имплементацију важних и свеобухватних системских реформи.