Ажурирана листa квалификација Републике Србије за све нивое 01.06.2021.

Листа квалификација Републике Србије 30.12.2021.

Упутство за употребу шифарника квалификација

Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања 31.05.2021.

Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања 29.04.2021.

Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања

Национални оквир квалификација у Републици Србији

Одлука Националног савета за високо образовање – дескриптори нивоа квалификација

Одлука Савета за с стручно образовање и образовање одраслих – дескриптори нивоа квалификација

Решење о образовању Међуминистарске радне групе

Нивои-и-дескриптори