Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања 31.05.2021.

Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања 29.04.2021.

Листа квалификација Републике Србије за све нивое образовања

Национални оквир квалификација у Републици Србији

Одлука Националног савета за високо образовање – дескриптори нивоа квалификација

Одлука Савета за с стручно образовање и образовање одраслих – дескриптори нивоа квалификација

Решење о образовању Међуминистарске радне групе

Нивои-и-дескриптори