Назив пројекта – Европски оквир осигурања квалитета у стручном образовању и обучавању – Национална референтна тачка

Период реализације: 2019 – 2021.

Донатор: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / Schools, Vocational Training, Adult Education, Platforms (ERASMUS+)

Циљеви пројекта: Србија се недавно придружила „EQAVET“ мрежи ( Европска мрежа за осигурање квалитета у стручном образовању). Циљ овог пројекта је да се поставе темељи за осигурање квалитета у стручном образовању и обучавању на националном нивоу. Главни циљеви ће укључивати анализе националних и европских оквира за осигурање квалитета, успостављање Националне референтне тачке у Србији, промоције „EQAVET“ мреже и квалитета осигурања креаторима политике, релевантним министарствима као и Агенцији за квалификације. Национална референтна тачка ће сарађивати са другим земљама у „EQAVET“ мрежи да би се олакшала размена и вршњачко учење.

 

Активности НРТ-а ће, између осталог, укључивати организацију националне конференције, објављивање посвећених веб страница на веб страници министарства и превод материјала. Биће спроведена студија о националним и европским политикама и оквирима осигурања квалитета са посебним фокусом на стручно образовање и обуку и послужиће као кључни истраживачки извештај у овом периоду. Низ пратећих догађаја служиће за промовисање „EQAVET-a“, културу самовредновања и коришћење оквира за осигурање квалитета, као и за добијање информација о стању имплементације оквира за осигурање квалитета у Србији.

 

Друга конференција ће представити резултате ове анализе и активности мреже „EQAVET“ и Националне референтне тачке. Синергија ће бити остварена са Европским оквиром квалификација и другим релевантним телима на националном нивоу; многе активности ће бити имплементиране у блиској сарадњи са Агенцијом за квалификације.