Европска Агенда вештина

Осигурање квалитета стручног образовања неколико европских земаља

Стручно образовање и обуке у Немачкој

ВЕТ за будућност рада – Немачка

ВЕТ за будућност рада – Словенија