NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE

NOKS nivo:

Vrsta kvalifikacije:

Standard kvalifikacije:

Polje:

Polje:

Stručna oblast:

ISCED detaljno područje:

Naziv kvalifikacije:

Načini sticanja kvalifikacije: