НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ

НОКС ниво:

Врста квалификације:

Стандард квалификације:

Поље:

Поље:

Стручна област:

ISCED детаљно подручје:

Назив квалификације:

Начини стицања квалификације: